Forside

Frandsen Teknologi: เครื่องหั่น, สกัดน้ำมัน, แหอวน, พลาสติก, การรีไซเคิล, ของเสีย

null

อุตสาหกรรมประมง

อวนหาปลาและเศษพลาสติกสามารถแปรรูปเป็นวัสดุที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้
เรียนรู้เพิ่มเติม »
null

เศษวัสดุจากอาคารและยิปซั่ม

เครื่องตัดแบบละเอียดที่มีประสิทธิภาพสำหรับเศษวัสดุอาคาร เพื่อการแปรรูปหรือขายต่อไปเรียนรู้เพิ่มเติม »
null

เครื่องสกัดน้ำมันอาร์โก

เครื่องสกัดน้ำมันอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับผลผลิตคุณภาพสูงเรียนรู้เพิ่มเติม »

วิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 จากแฟรนด์เซน เทคโนโลยี


แฟรนด์เซนเทคโนโลยี คือบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านของการพัฒนาเครื่องตัดแบบละเอียด เครื่องจักรสำหรับการรื้อถอน การสกัดและการแยก
เราได้พัฒนาระบบโมดูล่าร์ที่เฉพาะตัวที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละปัญหา เราให้การสนับสนุน บริการและบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
เรามีประสบการณ์ที่มีค่าจากการพัฒนาโปรเจ็ก รวมไปถึงเรื่องของฟังก์ชันของเครื่องจักรใหม่ๆที่ท้าทาย เราสามารถนำเสนอการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นระดับสูง

วิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 จากแฟรนด์เซน เทคโนโลยี


แฟรนด์เซนเทคโนโลยี คือบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านของการพัฒนาเครื่องตัดแบบละเอียด เครื่องจักรสำหรับการรื้อถอน การสกัดและการแยก
เราได้พัฒนาระบบโมดูล่าร์ที่เฉพาะตัวที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละปัญหา เราให้การสนับสนุน บริการและบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
เรามีประสบการณ์ที่มีค่าจากการพัฒนาโปรเจ็ก รวมไปถึงเรื่องของฟังก์ชันของเครื่องจักรใหม่ๆที่ท้าทาย เราสามารถนำเสนอการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นระดับสูง