เครื่องจักร – เครื่องสกัดน้ำมัน


สกัดน้ำมันจากเมล็ดผักกาดก้านขาว เมล็ดลินิน เป็นต้น

สกัดเมล็ดลินินและเมล็ดผักกาดก้านขาวด้วยเครื่องจักรที่ทนทานที่ผลิตด้วยความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

ข้อมูลทางเทคนิค
ประเภทการสกัด: สกรู
ความจุ: ประมาณ 30-42l/h
(ขึ้นอยู่กับประเภทของเมล็ดพันธุ์)


รวมอยู่ในการจัดส่ง :

  • น้ำมันสกัด
  • เกียร์และมอเตอรไฟฟ้า
  • แผงควบคุม
  • เครื่องแปลงความถี่
or หรือ
  • ตัวแปรความเร็วเชิงกล
  • เทปทนความร้อน
  • กรวย
  • ระบบตรวจจับการไหลรั่วของน้ำมัน
  • ชุดหัวฉีด
  • ชุดเครื่องมือ

ชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่ไม่ได้ผลิตที่โรงงานของเรา เช่น เกียร์ มอเตอร์ แบริ่ง ถูกซื้อมาจากผู้ผลิตที่ดีที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด