Byggebranchen

Findeling og sortering af gamle gipsplader og afskær fra ny montage – nemt og effektivt i en arbejdsgang. 
Gipsanlægget findeler og sorterer gips fra nedbrydning, afskæring fra ny montage og fejlproducerede plader, så den rene genindvundne gips kan bruges til produktion af nye gipsplader.

Genanvendelse

Gips fra anlægget kan genanvendes til ny produktion:
Man sparer import af rågips.

De frasorterede fraktioner:

  • Papir/pap
  • Metal kan gå til genbrug.

Økonomi

Man sparer deponeringsafgift, hvilket giver en fin rentabilitet i anlægget. 
Anlægget flyttes efter behov.

Anlægget er mobilt og forsynet med generator, så det nemt kan flyttes med en
sættevognstrækker til forskellige produktionssteder.