Om os

MILJØSIKRE LØSNINGER
FRA FRANDSEN TEKNOLOGI

FRANDSEN TEKNOLOGI er et firma med mange års erfaring inden for udvikling af findelere, nedbrydnings- og separeringsanlæg samt oliepressere.

Vi har udviklet unikke systemer, der er modulbaserede, således at vi kan tilpasse maskinerne efter ethvert behov. Vi supporterer, servicerer og vedligeholder installationerne hos vores kunder.

Vi har gode erfaringer med at indgå i udviklingsprojekter på nye og udfordrende maskinfunktioner og kommer med kreative løsningsforslag til produkter af høj kvalitet og med god funktionalitet.

Især har vi omfattende erfaring med findeling og sortering af plastaffald og restprodukter af plastic.

Hvis det drejer sig om plastprodukter, der består af flere forskellig plasttyper, kan vi separere plasttyperne, så der fås rene fraktioner (fx PA, PE, PP, PET). Herefter fremstilles der pellets, som kan bruges til nye produkter.

Det er vigtigt, at der bruges rene fraktioner til de nye produkter, så de til sin tid igen kan genbruges. Hvis fraktionerne ikke er rene, er det affald, man sælger.