Strippingmodul

Med et mobilt strippingmodul fra FRANDSEN TEKNOLOGI opnår du en hurtig, effektiv og let findeling af tæpper, gipsplader, kabler og lign. i bygninger, der skal totalrenoveres.

Under vanskelige forhold med tæt bebyggelse, hvor der er krav om mindst mulig støvudvikling, og hvor adgangsforholdene er dårlige, er et mobilt strippingmodul på lavefødder den rigtige løsning. For strippingmodulet kan flytte med rundt i ejendommen, op på etagerne, indendørs og udendørs. Alt materiale findeles og transporteres via rør systemer til containere på gadeplan, hvor affaldet sorteres i containere med hver sin fraktion, gips for sig, plastic for sig, træ for sig osv.

Materialer

Strippingmodulet kan findele alle indvendige bygningsdele såsom lofter, ledninger, kabler, gulvtæpper, linoleum, gipsvægge med og uden fliser, døre og vinduer. Alt materialet suges ud i containere, og med elektronisk skift kan de forskellige bygningsmaterialer kildesorteres i de forskellige containere. Det giver mere plads i containerne, fordi materialet fylder mindre, og det er billigere at komme af med materialet.

Mobilt system

Strippingmodulet køres rundt med fjernbetjening og kan placeres, hvor det gør mest gavn i forhold til, hvor stripningen foregår.

De mobile findelere fås med følgende tekniske specifikationer:

  • Skæreareal: fra 425×350 op til 1.400×2500 mm
  • Bredde på de enkelte skær: fra 14 mm til 52 mm
  • Motorydelse: fra 300 KGM til 12.000 KGM
  • Omdrejningstal pr. minut: fra 6 RPM til 44 RPM
  • Vægt: fra 650 kg til 10.000 kg

Det mobile strippingmodul er særlig velegnet til:

Nedbrydningsfirmaer, som ønsker at findele affald og restmaterialer på stedet: fx stenuld, træaffald, gipsaffald og plastaffald.

Tømrerfirmaer med et fast behov for bortskaffelse af træaffald.

Gartnerfirmaer, der vil findele haveaffald, som kan komposteres lige efter findeling.

Lagre med store mængder pap, som skal genbruges.